05 авг. 2022

Видео – ментор Джеймс Чам

/ментор-джеймс-чам

Джеймс Чам е партньор в Bloomberg Beta, където се фокусира върху инвестиции в компании, ориентирани върху прилагането на машинен интелект в полза на бизнеса и обществото. Преди това е директор на Trinity Ventures с над 5 години опит в инвестирането в потребителски услуги, електронна търговия, социални медии и цифрови медийни компании.