08 авг. 2022

Видео – ментор Илиан Георгиев

/ментор-илиан-георгиев

Илиан Георгиев е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от януари 2012 г.
От септември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор, а от юли 2017 г. е избран за главен изпълнителен директор.