03 авг. 2022

Видео – ментор Павел Велков

/ментор-павел-велков

Павел Велков е управляващ партньор във фонда за рисково инвестиране Morningside Hill Capital Management. Професионалният му път минава през инвестиционни компании в България, Нигерия и САЩ.