02 авг. 2022

Видео – ментор Ангел Ангелов

Ангел Ангелов е Управляващ партньор във фонда за рисков капитал Иновейшън Кепитъл.Зад гърба си има над 100 сделки в компании от различни сектор в ранен етап на развитие като е структурирал редица акселерационни програми за стартъпи от България, Европа и Азия. Вижте какви са основните характеристики според Ангел Ангелов затова един стартъп да бъде успешен?