14 ное. 2022

Видео – ментор Йордан Зарев

/видео-ментор-йордан-зарев/

Йордан Зарев е партньор във фонда за рисков капитал NV3 и инвестиционен мениджър в друг фонд за рискова капитал NEVEQ. Преди това е начело на  екип в отдел за инвестиционно банкиране към Евро-Финанс, където води сделки по сливания и придобивания, преструктурирания и набиране на капитал на фондовата борса.